Data Alumni

Friday, February 24, 2006

Sekapur Sirih

SEKAPUR SIRIH


Om Swastyastu,
Teiring salam yang tulus, kami panjatkan Do’a kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan harapan semoga kita senantisa berada dalam lindungan-Nya.
Acara temu alumni UNIKAHIDHA yang diadakan pada Sukra Pahing Ugu, tanggal 20 Januari 2006, merupakan momentum yang sangat tepat bagi alumni mahasiswa Hindu Universitas Brawijaya untuk merefleksikan diri terhadap berbagai kiprahnya selama ini. Inisiatif alumni untuk menghimpun diri --sebagaimana juga pernah coba dilakukan sebelumnya-- adalah muncul dari hasrat alamiah untuk membangun kembali rasa kebersamaan dan persaudaraan yang sebelumnya pernah terbina di Universitas Brawijaya. Kehendak untuk menetaskan ide ini ke dalam peran yang lebih nyata serta mengggulirkannya secara lebih masif terkemas dalam wujud pembentukan Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Brawijaya (FORKAM MAHABRAYA)
Adapun buku kecil ini merupakan gambaran ringkas tentang pembentukan FORKAM MAHABRAYA yang berisi deklarasi, mandat kepengurusan dan komposisi personalia kepengurusan untuk masa bhakti tahun 2006.
Buku ini juga dilampiri dengan data alumni mahasiswa Hindu Universitas Brawijaya yang dapat dihimpun hingga saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mengingat segala keterbatasan yang ada dalam pengumpulan data, kami mohon permakluman kepada alumni bila terdapat kekeliruan ataupun yang datanya belum terhimpun dan termuat dalam buku ini.
Seiring harapan semoga FORKAM MAHABRAYA dapat menjadi wadah untuk berkomunikasi dan berinteraksi diantara sesama alumni, maka dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan buku ini kepada rekan-rekan alumni sekalian.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om


Denpasar, 20 Januari 2006
Ketua FORKAM MAHABRAYA

Gede Agus Surya Pratama, ST.